Permohonan Pertukaran Guru (E-GTukar) Sesi Jun 2012

Permohonan Pertukaran Guru Sesi Jun 2012, kini dibuka semula. Bagi Guru-Guru yang ingin membuat pertukaran, boleh la berbuat demikian dengan memohon melalui laman web e-GTukar, sila layari Applikasi Permohonan e-GTukar

Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2012 untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DGA 29, DGA 32 (KUP time based), DG 41, DG 44(KUP time based) dan DG 48 (KUP time based) dibuka mulai 1 hingga 30 April 2012.

Bagi guru DG44, anda perpeluang untuk memohon ke IPG, IAB dan Kolej Matrikulasi (hanya guru peringkat menengah sahaja yang layak memohon ke Kolej Matrikulasi).

*Syarat dan Prosedur Permohonan ke
IPG dan Kolej Matrikulasi*

*Opsyen Yang Boleh Dipertimbangkan Ke Negeri-negeri Bagi Pertukaran Jun 2012*


Keputusan Permohonan pertukaran Guru Sesi Jun 2012 dikeluarkan mulai 19 Mei 2012 dan maklumat penempatan ke sekolah boleh disemak mulai 26 Mei 2012 .

Sila semak maklumat anda melalui laman web e-GTukar. Sekiranya terdapat sebarang pindaan yang perlu dibuat, sila berhubung dengan pegawai unit Menengah / Rendah di Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri dengan segera sebelum sesi pertukaran bermula.

Jika masih menghadapi masalah untuk membuat permohonan e-GTukar, sila hubungi Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing untuk bantuan. ‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge